urbanisme.

PROJECTE D’ARRANJAMENT SOSTENIBLE DE LES ROTONDES A MONTMELÓ. S: 4.600m2 P: 2011. Projecte d’enjardinament de totes les rotondes del municipi de Montmeló aconseguint diversitat i baix manteniment. Ajuntament de Montmeló.

MILLORA I ESTUDI DE LES JARDINERES DE LA CIUTAT DE VIC. P: 2008 C:2009. Estudi per districtes i àrees de totes les jardineres de Vic, tractant d’unificar-les per zones, materials, formes i colors i aplicant diferents composicions vegetals per enriquir el verd urbà. Programa de manteniment posterior. Tac-Osona,S.L.

PROPOSTA D’ENJARDINAMENT DEL CENTRE DE CARRETERES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Vic. S: 774 m2. P: 2008. Reforma d’enjardinament i substitució de la superfície de gespa. Tac-Osona,S.L.

CONCURS RESTRINGIT PER EL SOTERRAMENTS DE LAS VIES DEL TREN A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Barcelona. L: 1 Km. P: 2006. Disseny d’una plantació de gramínies i arbrat sobre una llosa per cobrir les vies. Concurs restringit. Despatx d’arquitectura: Ravellat- Ribas.

RONDA DEL MIG. Barcelona. S: 1.5 Ha. P: 2002 / C:2003. Disseny dels plànols de reg per nous parterres enjardinats prop de la Plaça Cerdà. Dragados i Garden Tona.

PASSEIG GARCIA FARIA. VILA OLIMPICA. Barcelona. S: 7.6 Ha. P: 2002. /C:2003. Disseny dels plànols de reg per nous parterres enjardinats. Despatx d’arquitectura Ravellat – Ribas.

DUES ROTONDES A LA CARRETERA C-31. Cubelles. S: 850 m2 i 1.100 m2. P: 2001/ C: 2002. Projecte i construcció de dues rotondes. Jardineria Vives.

TRAMVIA DEL BAIX LLOBREGAT. Barcelona. P:1998. Avantprojecte paisatgístic i assessoria tècnica per l’enjardinament del recorregut del Tramvia del Baix Llobregat. Barcelona Regional.

 

ypaisatge_gris