estudis.

ESTUDI PER LES MILLORES DELS SÒLS URBANS PER L’ARBRAT URBÀ. Ajuntament de Barcelona. 2016. Estudi realitzat conjuntament amb arquitectes per proposar solucions de millora en els sòls urbans, amb diferents situacions i tenint en comte diversos aspectes.

ESTUDI DE CONSIDERACIONS TÈCNIQUES AMBIENTALS PER EL CARAVANING DE SANT GENÍS DE PALAFOLLS. Estudi en col.laboració amb Zeta Enginyers, per a millores ambientals del Caravaning i estudi d’ampliació de zones protegides ambientalment.

FEINES DE MANTENIMENT DEL BOSC DE COLLSEROLA. Districtes de Sarrià Sant Gervasi. Ajuntament de Barcelona. 2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010. Coordinació en matèria de Seguretat i Salut.

PROPOSTA DE MILLORA I CONSERVACIÓ DEL PARC CENTRAL DE MATARÓ. S: 125.000 m2 P: 2009. Recerca història i anàlisi i diagnosi dol.e l’estat actual per a la posterior restauració. FASE I.

ESTUDI DE MILLORES EN LES AREES VERDES DEL BARRI DE LA BALCONADA A MANRESA. S: 113.000 m2. P. 2008. Informe i estudi de les millores en vegetació de tot un barri de Manresa. Ajuntament de Manresa.

ESTUDI D’IMPACTE PAISATGÍSTIC A PALAMÓS. S: 1.500 m2. P. 2008. Estudi d’impacte paisatgístic per la construcció d’una nova benzinera a la carretera a Vall-llóbrega.

ESTUDI PER EL MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS DE SABADELL. P: 2007. Informe per a la millora del manteniment de diferents zones verdes. Stachys,S.A.

ESTUDI PER EL MANTENIMENT DE TOT EL MUNICIPI DE LLIÇÀ D’AMUNT. P: 2015/2011/2007. Encàrrec per a Jardineria Pedrerol, guanyadors del concurs per el manteniment del municipi. Lliçà d’Amunt.

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL A ALCANAR. S: 10.000 m2. P. 2006. Estudi d’impacte ambiental de la construcció d’apartaments en un antic càmping, i proposta de mesures correctores.

ESTUDI PER EL MANTENIMENT DEL PARCS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. P: 2006. Informe de 31 parcs, analitzant propostes de millora per el seu manteniment. Stachys, S.A.

ESTUDI PER EL MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DE LA CIUTAT DE TARRAGONA. P: 2006. Informe per a la millora del manteniment de diferents zones verdes, costos i valoració de personal. Stachys,S.A.

ESTUDI HISTÒRIC PLAÇA TAULÍ. Sabadell. S: 2.840 m2. P: 2003. Informe i recuperació del projecte original d’aquesta plaça i pautes de possible intervenció. Ajuntament de Sabadell.

IMPACTE PAISATGÍSTIC D’UNA EXTRACCIÓ D’ÀRIDS. Abrera. P:1998. Informe per a l’avaluació de l’impacte paisatgístic d’una cantera per extracció d’àrids. Ajuntament d’Abrera.

 

ypaisatge_gris