projectes d’enjardinaments corporatius.

ENJARDINAMENT EMPRESA BANDALUX. GRANOLLERS. S:  214 m2. P: 2008Reforma d’una enjardinament  basat en una superficie gespitosa per planta de baix consum hídric. Jardineria Pedrerol.

ENJARDINAMENT EMPRESA  STE GROUP , PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS. S:  717 m2. P: 2008. Reforma d’una enjardinament de gespa per minimitzar el  consum d’aigua. Jardineria Pedrerol.

ENJARDINAMENT ENTRADA OEST CIRCUIT DE CATALUNYA. MONTMELÓ.  P: 2005. Projecte de plantació per enjardinament de talussos de l’entrada  oest del Circuit de carreres de Catalunya. Garden Tona, S.A.

PROJECTE ENJARDINAMENT CLÍNICA TECKNON.BARCELONA  S: 2.000 m2 P: 2004. C.2004. Nou enjardinament al costat de l’ampliació de la Clínica. Garden Tona,S.A.

PROJECTE ENJARDINAMENT FITNESS JUNIOR SANT CUGAT. S: 5.000 m2 P: 2004 C: 2005-06. Enjardinament de les diferents zones verdes i talussos del club esportiu amb un enjardinament de baix manteniment.

ENJARDINAMENT DE LA RESIDÈNCIA NOVALLAR PER A GENT GRAN. CUNIT 2005. Projecte i construcció d’enjardinament dels espais exteriors  de la residència Novallar de Cunit.

ENJARDINAMENT POLÍGON INDUSTRIAL. STA MARIA PALAUTORDERA.  S: 21 Ha. P: 2005. Avant-projecte d’enjardinament d’un polígon industrial en construcció. Constructora: Grup Clapé.

PROJECTE REMODELACIÓ D’UN JARDÍ PER CONVITS. CLUB DE POLO BARCELONA. S:1.000 m2 P/C: 2004. Remodelació i enjardinament d’un espai per fer convits i connexió amb altres zones. Reconversió per diferents usos. Garden Tona, S.A.

FÀBRICA BUFF. IGUALADA. S: 300 m2. P: 2002./C: 2003. Disseny d’enjardinament a l’entrada de la nova fàbrica. Jardineria Moix.

FÀBRICA BOSCH. CASTELLET I GORNAL. S: 14.720 m2 P: 2002.Projecte d’enjardinament de tot l’entorn dela Fàbricad’electrodomèstics Bosch, amb estudi de viabilitat de l’arbrat i una zona de descans per el personal. Fàbrica Castellet, S.A.

LABORATORIS URIACH. POL.IND. ST.PERPÈTUA DE LA MOGUDA. S:7,7 Ha. P: 2001/ C:2002.Enjardinament dels parterres circumdants a la planta de producció amb espais per el personal, aparcaments, etc.

BENZINERA TOTAL. VIC. S: 1.218 m2 P: 2002/C: 2003. Projecte d’enjardinament d’una plaça en l’entorn d’una benzinera. Zeta Enginyers.

NAU INDUSTRIAL BOADAS ALARMES. POL. INDUSTRIAL DE VIC. S: 1.250 m2. P: 1998/C: 1999. Projecte i construcció d’un jardí sobre coberta amb jardineres d’obra, terrasses i estanys d’aigua a la nau industrial.